Styrgruppen träffar Länsstyrelsen

15/05-20

Styrgruppen träffade Åsa Ryding, avdelningschef samhällsbyggnad på Stockholms Länsstyrelse den 15 maj 2020.

De ämnen som togs upp var:

  • Länsstyrelsen krav på utredningar i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen har ändrat metodik så att nu ska de säga vilka frågor som ska besvaras istället för att säga vilka utredningar som ska göras.
  • Kommunernas möjlighet att få planeringsbesked av Länsstyrelsen. Detta institut har Stadsbyggnadsbenchens kommuner inte tillämpat ännu.
  • Skyfall och dagvattenhantering. Riktlinjer finns nu för olika slags vatten  Länsstyrelsen säger att tidig dialog är verktyget för att nå goda lösningar.
  • Byggande nära Trafikverkets anläggningar, där Länsstyrelsen konstaterar att kommunerna ska samråda med Trafikverket och Länsstyrelsen inte har som uppgift att synkronisera.
  • Länsstyrelsen har i oktober 2019 startat en arbetsgrupp för denna fråga. På mötet konstateras att denna fråga är mycket kostnadsdrivande.
  • MKN för vatten. Det är en kommunövergripande fråga och kompliceras av att olika kommuner har olika syn på den, det gäller även sjö som ligger i flera kommuner.
  • Även Coronakrisen samt bostadsbyggandet togs upp. Stadsbyggnadsbenchens kommuner har inte märkt att trycket på planer och bygglov gått ner.

Länsstyrelsen vill gärna ha fortsatt dialog med Stadsbyggnadsbenchen så vi hoppas på fler intressanta diskussioner framöver!