Stockholmsregionens kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Om planeringsprocesser och villkor varierar i allt för stor grad mellan kommunerna blir det svårare för byggherrar och andra aktörer som är involverade i byggprocessen att planera sin del i byggandet.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands-Väsby. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

Card image cap
Årets sista styrgrupp 22 november 2019 22/11-19

Stadsbyggnadsbenchen fortsättning runder 2020. I samband med temadagen hölls årets sista styrgruppsmöte för att summera 2019 och blicka framåt.  Efter dialog kring arbetet som har skett under 2019 beslutade styrgruppen bl.a. att Stadsbyggnadsbenchen 2020 ska fortsätta med inrapportering av planstatistik samt i slutet av året skicka ut en ny byggherreenkät. Arbetsgruppens huvudfråga blir tidsplanering samt […]

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Resultat

Mer information över respektive kan ni hitta här.

Under åren har Stadsbyggnadsbenchen skapat gemensamma forum och plattformar. Ett par viktiga verktyg som har utvecklats för att uppnå mätbarhet i effektiviseringen är en gemensam projektdatabas med statistik och en byggherreenkät.

I den gemensamma projektdatabasen samlar kommunerna in data om ledtider för plan- och genomförandeprocessen sedan 2009 för att kunna visa statistik. Byggherreenkäten har genomförts tre gånger för att kartlägga hur byggherrar uppfattar samarbetet med kommunerna i planprocessens olika faser
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Karta över berörda kommuner.

Vad gör vi?

Kvalitetsstämpel

De gemensamma lärdomarna och verktygen bidrar till att säkerställa kvalitén i stadsbyggnadsprocessens delar i respektive kommun.

Samarbetet

Stadsbyggnadsbenchen ger tjänstemännen i kommunerna en unik möjlighet att genom utbyte och dialog, skapa samarbete och effektivisera kommunernas stadsbyggnadsprocesser.

Var för sig med hjälp av varandra

Kommunerna har sina egna processer och metoder, men får stöd i sin utveckling och effektivisering med hjälp av varandras lärdomar och erfarenheter.

Vilka är vi?

För mer information klicka på respektive kommunsymbol.

Card image cap

Botkyrka

Card image cap

Haninge

Card image cap

Huddinge

Card image cap

Nacka

Card image cap

Södertälje

Card image cap

Sollentuna

Card image cap

Stockholm

Card image cap

Täby

Card image cap

Upplands-Väsby