Kontakt

Här kan ni hitta personer vilka ni kan kontakta angående mer information om Stadsbyggnadsbenchen.

Följande personer ingår i Stadsbyggnadsbenchens styrgrupp:

Helene Hill,
Huddinge
Ordförande
Email:
helene.hill@huddinge.se

Carina Molin,
Botkyrka
Email:
carina.molin@botkyrka.se

Anna Haapaniemi,
Haninge
Email:
anna.w.haapaniemi@haninge.se

Amanda Horwitz,
Sollentuna
Email:
amanda.horwitz@sollentuna.se

Anette Scheibe Lorentzi,
Stockholm
Email:
anette.scheibe.lorentzi@stockholm.se

Katarina Wåhlin Alm,
Nacka
Email:
katarina.wahlinalm@nacka.se

Homan Gohari,
Södertälje
Email:
homan.gohari@sodertalje.se

Gregor Hackman,
Täby
Email:
gregor.hackman@taby.se

Mikael Rångeby,
Upplands Väsby
Email:
mikael.rangeby@upplandsvasby.se

Projektledningen utförs av Sweco Management AB:
Lena Winberg,
Email:
lena.winberg@sweco.se

Stina Oja,
Email:
stina.oja@sweco.se

Stefan Eriksson,
Email:
stefan.eriksson@sweco.se

Kontakt vid frågor gällande hemsida:
Theréze Rydel,
Email:
thereze.rydel@sweco.se