Almedalsbenchen

03/07-18

Stadsbyggnadsbenchen under Almedalsveckan 2018:

Rundabordssamtal mellan samhällsbyggnadschefer från Göteborgsregionen och Stadsbyggnadsbenchen.

Paneldiskussion med tema bostadsproduktion med Stockholms Byggmästareförening