Workshop med Länsstyrelsen

02/05-18

Tatjana Joksimovic och Susann Sass-Jonsson från Länsstyrelsens planenhet var med på Projektdatabasgruppens möte den 2 maj. De beskrev först hur Länsstyrelsens organisation ser ut för hanteringen av planfrågor. De berättade även om Planstödsmöten som erbjuds kommunerna och som går att boka varannan vecka för att tidigt i processen identifiera knäckfrågor mm.

Vi diskuterade även de synpunkter på Länsstyrelsens handläggning som deltagarna skickat in inför mötet. Mötet avslutades med en Workshop där framför allt mycket kommunikation mellan kommunen och Länsstyrelsen är a och o för en smidig process.