Workshop med Stockholms Byggmästareförening

01/06-18

1 juni 2018 hölls en gemensam workshop med Stockholms Byggmästareförening på temat “Hur klarar vi bostadsproduktionen över konjukturcyklerna”