Temadag i Täby – Genomförandefasen

19/01-18

19 januari välkomnade Täby kommun Stadsbyggnadsbenchen och representanter från deltagande kommuner till en temadag i Täby. Årets tema var Genomförandefasen och under dagen redovisades framgångsfaktorer och genomförandefasen för Sundbyberg samt att representanter från Täby presenterade framtidsplaner och vision för kommunen.