Bilden är ej tillgänglig

Upplands-Väsby

Besök Upplands-Väsby kommun här.

  • Upplands Väsby ska bygga 10 000 nya bostäder de närmsta 20 åren

    Kommunen har idag runt 45 000 invånare och räknar med att växa till 63 000 invånare fram till år 2040 –en stor utmaning där invånarantalet höjs med nästan 50 %.

  • Bostäder på gång

    Den finns planer klara för över 2 000 nya bostäder, och fler är på gång. De största projekten i närtid är utvecklingen vid Fyrklövern, Eds allé och stationsområdet. I Fyrklövern uppskattas det finnas plats för 2 000 nya bostäder, Eds allé är i full gång att förtätas med totalt 900 nya bostäder och stationsområdet – Väsby Entré – förväntas utvecklas med över 1 000 nya bostäder.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.