Bilden är ej tillgänglig

Täby

Besök Täby kommun här.

  • Täby kommun är en av Stockholmregionens snabbast växande kommuner,

    med ett strategiskt läge nära både centrala Stockholm och Arlanda. Inom tio år har Täby vuxit från dagens 70 000 invånare till nästan 90 000. Täby har en hög tillväxttakt och planerar för 17 000 bostäder och 15 000 arbetstillfällen till år 2050. Just nu förbättras kollektivtrafiken och vägarna, på sikt kommer Roslagsbanan att förlängas till city via Odenplan. Det kommer att bli ännu enklare att åka till Täby. Fler bostäder i närheten av en förbättrad kollektivtrafik gör det enkelt att resa mellan bostad, arbete och andra delar i regionen. Välfärdstjänster, som skola, förskola och social omsorg utvecklas i takt med kommunens tillväxt och är en förutsättning för att invånarnas vardagspussel ska fungera.

  • För delar av det centrala Täby,

    där Täby centrum, Roslags-Näsby, Täby park och Arninge ingår, har kommunen arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. Planen ger kommunen vägledning för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras i det framtida Täby. De områden som nu projekteras och byggs är Täby centrum, Roslags-Näsby, Arninge-Ullna och Täby park. Störst blir Täby park med minst 6 000 nya bostäder och uppåt 5 000 arbetsplatser med inflyttning som beräknas börja år 2019. Kommunen utvecklas med bostäder, mer service, bättre kommunikationer, ytterligare förskolor, skolor och specialbostäder. Samtidigt som kollektivtrafik byggs ut, byggs nya lokala vägar och cykel- och gångstråk som binder samman centrala Täby.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.