Bilden är ej tillgänglig

Stockholm

Besök Stockholm kommun här.

  • Stockholms stad växer snabbt och ska hålla en hög takt i bostadsbyggandet

    Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030,
    varav 40 000 bostäder mellan 2014- 2020 och 80 000 bostäder mellan 2014- 2025.

    Stockholms stad år 2020 förväntas nå en miljon invånare och sedan växa med 150 000 ytterligare per decennium fram till 2040, från dagens 940 000 invånare. Den samlade bedömningen är att staden har goda förutsättningar att nå de högt ställda bostadsmålen. För närvarande finns cirka 120 000 bostäder i olika skeden i stadens planering. Dessutom finns ytterligare projekt som inte kommit lika långt.

  • Ny översiktsplan

    I förslag till ny översiktsplan för Stockholms stad beskrivs hur tillväxten genererar ett tätare stadslandskap snarare än i tyngdpunkter. I förslag till ny översiktsplan för Stockholms stad finns mer information om framtidens stadsutvecklingsmöjligheter, mål för stadsbyggandet, utbyggnadsstrategi och om genomförande. Läs mer på www.stockholm.se/nyoversiktsplan

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.