Bilden är ej tillgänglig

Nacka

Besök Nacka kommun här.

  • Nacka växer och bygger stad.

    År 2030 kommer Nacka att ha ytterligare minst 20 000 bostäder, 15 000 arbetsplatser och ca 140 000 invånare i hela kommunen. En stor del av utbyggnaden sker i Nacka stad, det nya, täta och blandade området som växer fram på västra Sicklaön längs med den nya tunnelbanelinjens sträckning. Där planerar vi för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

  • Nya tunnelbanelinjen

    Det är tunnelbanans blå linje som byggs ut, med tre nya stationer inom kommunen: Sickla, Järla och Nacka. Lokala centrum, exempelvis Orminge och Älta, ska utvecklas och förtätas. Stora delar av de gamla fritidshusområdena omvandlas successivt till permanent bebyggelse.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.