Bilden är ej tillgänglig

Haninge

Besök Haninge kommun här.

 • Haninge vill bygga minst 9 000 nya bostäder till 2030.

  Detta är räknat från 2016 och utifrån prognosen att kommunen når runt 105 000 invånare från dagens 86 000 – en ökning på nära 20 % på bara 13 år.

  Haninges strategier för att bygga nytt:

  1) Lägg ny bebyggelse inom 1 200 meter från Handen resecentrum.
  2) Bygg inom 1 200 meter från övriga pendeltågsstationer och längs pendelspåret.
  3) Förtäta bebyggelsen utmed huvudgatorna och i närheten av kommundelscentrumen i Vendelsö och Brandbergen, där det inte går spår men väl många bussar.
  4) Berika kommunens landsbygds- och skärgårdsmiljöer genom utbyggnad – i anslutning till befintlig bebyggelse och med förutsättningar för kollektivtrafik. Helst i form av flerbostadshus, om möjligt.

 • Bostäder på gång

  Kommunens största pågående projekt är utvecklingen av Vega, Handen centrum och den nya företagsparken Albyberg. Vega innebär en ny pendeltågsstation och 4 000 nya bostäder, medan området runt centrala Handen (inom 1 200 meter från resecentrum) på sikt kommer bebyggas med runt 7 000 nya bostäder.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.