Bilden är ej tillgänglig

Botkyrka

Besök Botkyrka kommun här.

 • Till år 2020 planerar kommunen att bygga 4000 nya bostäder.

  Totalt 20 000 nya bostäder de närmaste 30 åren. Det skulle innebära en ökning i invånarantal med runt 50 % från dagens 90 000 invånare. Det ska även utvecklas 15 000 nya jobb på den tiden. Som jämförelse har det slutförts i snitt 338 bostäder per år under perioden 2010-2016.

  ”Som kommun ska vi säga ja till fler individuella initiativ och låta dessa få avtryck i den fysiska miljön, alltså synas i omgivningen. Det kan vara allt från konst, utsmyckning och urban odling till utbyggnader på radhus, annorlunda arkitektur och verksamheter”

  ”De Botkyrkabor som vill ska ges möjlighet att påverka planering, utformning av parker, utsmyckning av offentliga miljöer och inredningen av fritidsgårdar och så vidare.”

  ”Vi behöver skapa och tillåta:
  • mångfald i staden
  • friare spelrum
  • flexibilitet i planer
  • spännande arkitektur
  • konst i det offentliga rummet”

  Fokus för det ökade bostadsbygget är inom existerande urbana miljöer – vilket illustreras av hur Botkyrka relaterar till de regionala stadskärnorna från den regionala utvecklingsplanen (vänstra bilden) och de pågående detaljplaneprojekten och planprogrammen (högra bilden).

 • Bostäder på gång

  • Detaljplan för Slagsta strand med 1 200 nya bostäder
  • Dialog för Centrala Tullinge, som pågår just nu, har ett mål på att utveckla centrala Tullinge med minst 800 nya bostäder
  • Sandstugan i Uttran, som ska leda till drygt 700 nya bostäder och äldreboende.
  • Riksten är en ny stadsdel med minst 2 500 nya bostäder som byggs ut i 13 etapper. De första bostäderna blev inflyttningsklara 2010. Just nu är etapp 4-6 under planläggning.
  • I Tingstorget i Alby uppförs just nu närmare 700 bostäder.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.