Arbetsgruppen våren 2020

23/06-20

Arbetsgruppens fokus under år 2020 är att analysera ”normaltidplanen”. En normaltidplan som idag inte är så ”normal” utan snarare komplex, då mycket av den ”normala” och mer lättillgängliga marken redan är bebyggd. Syftet är att kunna kommunicera så precisa tidplaner med intressenterna som möjligt samt lägga realistiska tidplaner och även budgetar som följd av tidplanen. Kommunerna har delat sina normaltidplaner med varandra där Täby har en mall som identifierar hur olika parametrar kan påverka tidplanen om de inträffar. Under hösten planeras en workshop tillsammans med arbetsgruppen och representanter från kommunernas genomförandeorganisation (byggprojektledare, gata/park eller motsvarande).

 

Arbetsgruppen har under våren även arbetat med att analysera statistiken i databasen och i samband med det även kvalitetsgranskat tidigare inmatad data.  Ny planstatistik ska rapporteras in till databasen innan midsommar. Parallellt har nya diagram utvecklats och där kommer man kunna analysera planstatistiken i 5 årscykler. Arbetet med diagrammen har pågått under våren och kommer vidare finslipas i början på hösten.