Kommundirektörsmöte 2020

06/03-20

Kommundirektörerna för Stadsbyggnadsbenchens kommuner träffade styrgruppen den 6 mars 2020.

Syftet var att ge en gemensam bild kring det arbete och resultat som Stadsbyggnadsbenchen gjort så här långt samt ge en samsyn om den fortsatta inriktningen. Kommundirektörerna gav positiv återkoppling på redovisningen av året 2019 och ansåg att det var bra med den fördjupning som skett inom digitalisering.
De tyckte också att fördjupningen inom ämnet ekonomi som påbörjas under år 2020 blir bra. Flera av kommunerna har eget kvalitetsarbete på gång kring ekonomi och det bör finnas en styrka i att driva frågan gemensamt.

Flera kommundirektörer efterlyste bättre återkoppling av Stadsbyggnadsbenchens arbete på hemmaplan i kommunerna.