Styrgrupp och lokalstrateger

19/09-19

Strygruppens möte 19 september 2019 hade även en temapunkt om skolplanering. Lokalstrateger från benchens kommuner var inbjudna till mötet för att träffas och utbyta erfarenheter. Åsa Berglind, lokalstrateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad höll en uppskattad dragning om ”Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS). Inför mötet hade närvarande lokalstrateger fyllt i en sammanställning med frågor rörande sin kommuns skolplanering.  Lokalstategerna erbjuds att inom benchen skapa ett nytt mötesforum för sina frågor. Björn Sundberg, Upplands Väsby tog på sig att vara sammankallande till nästa möte där ni lokalstrateger ska träffas igen för att inom sitt sakområde fortsätta med benchmarking.