Temadag i Haninge om digitalisering

22/11-19

Den årliga temadagen gick av stapeln 22 november 2019 i Haninge kommun. Ca 80 deltagare slöt upp för att höra mer om digitalisering och Stadsbyggnadsbenchens arbete under 2019.

 ”Så utvecklar vi Haninge” Anna Waldman Haapaniemi, förvaltningschef och Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge berättade om Haninge kommun arbetar med utvecklingen att gå från förort till stad genom flera stadsutvecklingsprojekt, och vad det för med sig för en väl fungerande, trygg och vacker miljö som möter upp mot invånarnas behov. Som alltid intressant att få en bild över värdkommunens arbete.

”Statliga uppdraget och ett nationellt perspektiv” Cornelia Wallander och Jenny Carlstedt (Sweco) redovisade en spaning över vad som pågår kring digitalisering inom samhällsbyggnad i Sverige. De berättade vad som sker inom det statliga uppdraget där Lantmäteriet och Boverket har taktpinnen och hur kommunerna kan lära av varandra samt utnyttja AI för att underlätta t.ex. en övergång till digitala detaljplaner.

”Byggherreperspektivet” Magnus Perlerius från Bonava gav oss byggherrens perspektiv på digitalisering. Han belyste betydelsen av öppna data som går att återanvända på ett klokt sätt när byggherre och kommun utväxlar information och hur digitalisering behöver gå hand i hand med samhällsnytta för ett effektivt arbete. Föredraget bjöd även på en jämförelse med andra branscher där digitaliseringen går snabbare.

I paneldebatten mellan Heléne Hill (Huddinge), Mikael Rångeby (Upplands Väsby), Anna Waldman Haapaniemi (Haninge), Marcus Svensson (Byggvesta) samt Patrik Myrberg (Bonava) diskuterades hur kommuner och byggherrar kan jobba tillsammans på ett bättre sätt. Frågorna togs sedan vidare i den efterföljande workshopen där tankar utväxlas under temat ”utmaningar och möjligheter i min kommun”. Deltagarna fick diskutera kring hur kommunerna kan ta vidare kliv in i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

   

Utöver digitaliseringstemat innehöll dagen även summering av Stadsbyggnadsbenchens arbete under 2019. Stefan Eriksson och Lena Winberg (Sweco) berättade vad som skett inom arbetsgruppens arbete, utfallet av byggherreenkäten, senaste planstatistiken och deltagandet på branschträffarna. Sofia Åsell (avdelningschef bygglov i Haninge) återkopplade från fokusgrupp bygglov som varit aktiv under 2019 och där organisation, finansiering och digitalisering har varit de frågor som jämförts inom bygglovsverksamheten.