Årets sista styrgrupp 22 november 2019

22/11-19

Stadsbyggnadsbenchen fortsättning runder 2020.

I samband med temadagen hölls årets sista styrgruppsmöte för att summera 2019 och blicka framåt.  Efter dialog kring arbetet som har skett under 2019 beslutade styrgruppen bl.a. att Stadsbyggnadsbenchen 2020 ska fortsätta med inrapportering av planstatistik samt i slutet av året skicka ut en ny byggherreenkät. Arbetsgruppens huvudfråga blir tidsplanering samt att fortsätta arbetet med planstatistik och ny byggherreenkät. Styrgruppen bestämmer även att bilda en ny fokusgrupp som under 2020 ska tränga ner djupare kring hur kommunerna jobbar med ekonomi inom projekten.