Ny statistik till databasen

16/06-19

Nu är det dags att rapportera in i Stadsbyggnadsbenchens databas igen! Senast 23 augusti ska alla kommuner lägga in statistik kring lagakraftvunna detaljplaner. Resultatet kommer redovisas och diskuteras redan i början av september.  Lathund har skickats ut till berörda ansvariga och inrapportering kommer ske under sommaren.