Business Arena Stockholm 2019

19/09-19

“Stadsbyggnadsbenchen och hur kommuner och byggherrar kan jobba bättre tillsammans”

Den 19 september på Mötesplats Stockholm kl 15.15-15.45 kommer Heléne Hill, Stadsbyggnadsbenchens ordförande, samt Malén Wasting, Projektutvecklare/Affärsutvecklare på JM, ha en dialog kring samarbetet mellan kommunen och byggherren i planering och genomförande och vad som är viktigt för att uppnå ett bra resultat. Heléne inleder med kort presentation om byggherreenkätens resultat samt en uppdaterad information om tider för kommunernas detaljplaner.